Deadly Alliance (interview)

(English below)

Deadly Alliance is een thrashmetal band uit het Oosten van Nederland. Since de release van hun EP ‘Dehumanization’ werd het stil rondom de band. Ze hadden nogal te kampen met wisselingen binnen de band, waardoor ze lang weinig van zich lieten horen. Gelukkig lijkt het tij nu gekeerd en komt de band op 31 januari met hun nieuwe EP ‘Into Depth’. We stuurden de band wat vragen over hun reis tot nu toe.

Het heeft lang geduurd voor jullie band weer compleet was. Hoe was dat voor jullie?

Richard: Voor ons was het een “geschenk uit de hemel”. Het was idd een lastige taak om de juiste muzikanten te vinden. Echter zijn Arjan en ik druk bezig geweest om deze formatie bij elkaar te krijgen.
Wij zijn iig allemaal blij dat dat gelukt is.

Ramon: Voor ons was het zoeken en zoeken, soms levert dat frustratie op, maar het geeft wel weer tijd om verder te schrijven en om te beslissen wat je zoekt.

Jesse: Ikzelf was de laatste aanvulling dus ik heb daar vrij weinig van gemerkt. Wat ik wel erg heb gemerkt is hoe hyped mijn bandleden waren toen ik auditie kwam doen. Ik kon gelijk aan ze merken dat ze zich eindelijk weer compleet voelden en weer naar iets toe konden werken. Deze energie vond ik heel prettig.

Arjan: Geweldig. Het heeft voor Richard en mij bijna te lang geduurd. ik denk dat wij ook wel mogen spreken voor Ramon, hij zit er ook al wat langer bij en heeft ook een stukje van de struggle van zoeken naar mee gemaakt. Maar aan de andere kant gelukkig dat het zolang duurde want nu hebben wij het juiste team bij elkaar. Naar mijn mening echt een top team. Wij begrijpen elkaar en weten waar wij naartoe kunnen en willen samen.

Hoe komt het denk je dat het zo lang heeft geduurd? Hebben jullie tips voor andere bands die tegen het probleem van missende bandleden aanlopen?

Jesse: Het is natuurlijk soms pittig om muzikanten te vinden die allemaal op één lijn zitten met je visie. Je kunt twee dingen doen, wel heel kieskeurig zijn en dan wat langer erover doen om compleet te zijn. Of je neemt de eerste de beste kandidaten aan en komt er al snel achter dat die bandleden niet geschikt zijn voor je band. Dan kun je naar mijn mening toch in dit geval voor kwaliteit kiezen boven kwantiteit

Ramon: Muzikanten vinden is niet perse moeilijk, de juiste vinden wel. Wij hebben gewoon heel veel geluk gehad dat we elkaar tegengekomen zijn, en dit is ook te danken aan goed adverteren

Max: Twente heeft een vrij stevige kern aan metalheads, maar de vraag is maar net of ze je advertenties ook kan vinden. Het is gewoon goed adverteren, ook bij concerten bijv. en het stomme geluk hebben dat iemand er op reageert.

Arjan: Omdat wij in principe met zijn tween Richard Snijder en ik op zoek moesten gaan naar 3 collega muzikanten. De basis lag er. Ook kwam de corona periode die dingen bij niemand echt makkelijker maakte, er was ook veel stress in die tijd. Je kon er immers niet langs heen. In de corona tijd zat Ramon er ook al bij en in die korte is er veel gebeurd. Je wou met de band vooruit, maar door corona periode werden wij ook geremd. Uiteindelijk is het ons toch gelukt. Volhouden is de kracht.

Hoe zorg je ervoor dat de motivatie om muziek te blijven maken hoog blijft als je niet kunt optreden?

Richard: Door elke week een oefensessie in te plannen en daarna gezellig een biertje te pakken met zijn allen. Maar ook door elkaars ideeen te sparren tijdens een sessie en toch ook een tijdslimiet inzetten voor het afmaken van nummers.

Ramon: Het is niet alleen de muziek wat leuk is om te maken, met elkaar optrekken is ook al mooi, dus motivatie is er altijd.

Jesse: Door elkaar te blijven verassen met je skills en eigen motivatie. Zolang er één bandlid is die de rest opzweept, gaat iedereen mee en kom je in een soort van oneindige storm van motivatie, vastberadenheid en inspiratie. Zo houd je het vol met elkaar.

Arjan: Blijf schrijven. Dat hebben wij ook gedaan. Wees die creatieve geest. Een creatieve geest gaat verder dan je instrument. Leer of ga muziek opnemen via je pc bijvoorbeeld. Ik werk zelf met guitar pro, dit heb ik mij een beetje aangeleerd in de corona periode en ook al wel daarvoor. De corona periode en iets daarvoor kwam voor mij dat kantel punt waar ik er echt handigheid in kreeg. Ik denk dat ik voor onze drummer en producer Jesse Noordhuis spreek. Tip voor collega muzikanten, blijf muzikaal bewegen.

Wat hebben jullie gedaan in de periode dat jullie niet compleet waren?

Richard: We hebben vooral aan nrs gewerkt. En deze opgeslagen in een muziek programma, zodat de andere bandleden dit snel konden oppakken en hun eigen invulling eraan konden geven.

Arjan: Nr’s geschreven, ideen uitgewerkt en ons ingezet om te blijven zoeken. De druk op de ketel blijven houden. Flyeren, facebook tot spammen aantoe, blijven bewegen en hopen dat geluk aan onze zijde was. En laten wij nou net dat geluk hebben gevonden. hadden wij dat verwacht, niet in deze mate denk ik. maar gelukkig zijn wij nu Deadly Alliance. En niet meer gewoon…….. Alliance.

Jullie komen einde van deze maand met een nieuwe EP. Wat kunnen we van jullie verwachten?

Richard: Dat het bruut en harder als tevoren gaat. We hebben erg veel naar ons zelf gekeken en elkaar ook gestimuleerd om het uiterste in elkaar naar voren te halen.

Max: Thrash metal! Vette riffs die je laten headbangen. Mijn persoonlijke favoriete track is Necromancer, die beukt er echt lekker tegenaan.

Ramon: We hebben nu een andere line up, dus we hebben een heel ander geluid, een extremer minder ” braaf” geluid.Ik denk dat dat de grootste vooruitgang is. Natuurlijk zijn wij allemaal gegroeid als muzikant en dat is technisch ook terug te horen.

Jesse: Een nieuwe insteek, door nieuwe bandleden, met nieuwe ideeën. De stijl blijft oldskool thrash. Maar er zitten meer knipoogjes in naar andere metal subgenres zoals NWBHM, Groovemetal en Deathmetal. Ook de productietechnieken zijn anders dan wat je gewend bent van ons laatste album.

Is de nieuwe plaat muzikaal gezien hetzelfde als jullie eerdere EP? Of is er veel veranderd in de afgelopen periode? Hebben de nieuwe bandleden invloed gehad op het nieuwe materiaal?

Richard: Het lijkt niet op eerder materiaal, maar de Thrash Metal is de kern. De nieuwe bandleden hebben ook hun invloeden in gebracht waardoor we eigenlijk alleen nog maar harder zijn gegaan. Op alle gebieden zijn alle randjes aangescherpt, oftewel luister die EP.

Max: De nieuwe leden hebben absoluut invloed gehad! Necromancer is bijvoorbeeld door Ramon geschreven. Into Depth en Cryogenic sleep zijn, als ik mij niet vergis door Richard en Arjan geschreven voordat ik er bij zat. Die hebben qua stijl dan ook iets meer weg van het vorige album, maar toch geef je de tracks een eigen draai. Iedere muzikant heeft zo zijn eigen inspiraties en dat valt vaak terug te horen in hun speelpartij.

We hebben nog een aantal nieuwe tracks die we bij live optredens spelen en ook nog een keer willen opnemen, die stevige invloed hebben uit diverse hoeken. Mind Weaver heeft een stevige dosis aan doom metal, Dripping Souls is Jesse volledig op losgegaan en heeft wat weg van groove metal en wat black metal, en Gegen Die Wand is knetter rauwe old skool thrash metal in de stijl van Kreator en dergelijke. Ik wil er nog niet te veel over zeggen haha, kom naar onze optredens en dan kun je ons nieuwste materiaal beluisteren!

Ramon: De nieuwe bandleden hebben hele andere invloeden dan de vorigen. Dus de muziek word automatisch ook anders natuurlijk.

Arjan: Het klinkt heel anders. Ik ga niet vergelijken. Dat is appels met peren vergelijken denk ik. Het klinkt wat donkerder misschien deze keer. Wat serieuzer. En dat zeg ik normaal niet om a naast b te leggen, Richard en ik waren ook bij de oude bezetting en daar zijn wij ook nog zeker heel trots op. Maar de sound bevalt mijzelf heel erg. goede dynamiek denk ik, wij zorgen dat het voor ons werk. En deze keer niet simpelweg alleen werkt maar ook op elkaar aansluit, misschien dat er nu ook meer lijn inzit.

Wat was de inspiratie voor de nieuwe plaat?

Richard: Het was vooral dat we opnieuw de diepte in willen gaan, beginnen aan de bodem en uiteindelijk samen de top bereiken. Hieruit ontstond de naam en de artwork voor onze EP.

Jesse: Veel onafgemaakte bits, pieces, teksten en riffs. Soms was het even puzzelen voor ons. Maar we hebben er een heel mooi eindresultaat van gemaakt waar we allemaal compleet achter staan.

Arjan: Lang wachten en de frustratie van dien voor mij XD. het moest eruit, en het is eruit gekomen XD. Ik denk ook dat wij elkaar inspireren, je wilt elkaar pushen, je wilt kijken hoe ver je kunt gaan en hoe je samen grenzen kan verleggen. wij hoeven elkaar maar aan te kijken en wij weten hoe laat het is. Tijd voor goede muziek, maar zo’n intens moment kan bij ons ook volledig bij de enkels afgebroken worden met een flauwe bak soms. Muziek moet ook een bepaalde luchtigheid hebben voor dynamiek vind ik.

Wat staat er voor Deadly Alliance op de planning voor 2024?

Richard: Nog weer een 4tal nummers uitbrengen in de studio bij onze drummer Jesse. Maar hopelijk ook veel optreden. Dus hopelijk bereikt onze muziek de goede mensen. Daarnaast al ons werk promoten en vooral plezier hebben in het schrijven en maken van nummers.

Arjan: Veel optreden en voornamelijk samen er een mooi jaar van maken. Dat wij mensen blij mogen kunnen maken met onze muziek, daar gaan wij ons voor inzetten en hopelijk hebben wij dan samen een happy alliance door onze muziek.

Ramon: Keihard gaan.

Jesse: Veel optreden, en als het lukt de volgende EP opnemen zodat er wellicht in 2025 een volledig album komt.

Houdt de socials van Deadly Alliance in de gaten voor de release van Into Depth op 31 januari!

Check Deadly Alliance op hun eigen site of Facebook.

English Version

Deadly Alliance is a thrash metal band from the East of the Netherlands. Since the release of their EP ‘Dehumanization,’ it has become quiet around the band. They had to deal with changes within the band, causing them to remain silent for a long time. Fortunately, it seems that the tide has turned, and on January 31, the band will release their new EP ‘Into Depth.’ We sent the band some questions about their journey so far.

It took a long time for your band to be complete again. How was that for you?

Richard: For us, it was a “gift from heaven.” It was indeed a challenging task to find the right musicians. However, Arjan and I worked hard to bring this lineup together. We are all happy that we succeeded.

Ramon: For us, it was searching and searching. Sometimes it leads to frustration, but it also gives time to continue writing and decide what you’re looking for.

Jesse: I was the last addition, so I didn’t notice much of that. What I did notice was how hyped my bandmates were when I auditioned. I could immediately sense that they finally felt complete again and could work towards something. I found this energy very pleasant.

Arjan: Great. It almost took too long for Richard and me. I think we can also speak for Ramon; he has been with us for a while and experienced part of the struggle of searching. But on the other hand, fortunately, it took so long because now we have the right team together. In my opinion, a top team. We understand each other and know where we can and want to go together.

Why do you think it took so long? (And do you have tips for other bands facing the issue of missing band members?)

Jesse: It’s sometimes tough to find musicians who align with your vision. You can either be very selective and take longer to complete the lineup, or you take the first candidates and quickly find out they’re not suitable. In my opinion, in this case, you should choose quality over quantity.

Ramon: Finding musicians is not necessarily difficult, finding the right ones is. We were just lucky to come across each other, and this is also thanks to effective advertising.

Max: Twente has a solid core of metalheads, but it depends on whether they find your ads. Good advertising, even at concerts, and having the dumb luck that someone responds.

Arjan: Because essentially, Richard and I had to find three fellow musicians. The foundation was there. Also, the COVID-19 period made things not easier for anyone; there was a lot of stress during that time. You couldn’t ignore it. During the COVID-19 time, Ramon was already with us, and a lot happened in that short period. You wanted to move forward with the band, but the pandemic was also holding us back. Eventually, we succeeded. Persistence is the key.

How do you keep the motivation to make music high when you can’t perform?

Richard: By scheduling a weekly rehearsal and then grabbing a beer together. Also, by brainstorming ideas during a session and setting a time limit for finishing songs.

Ramon: It’s not just about making music; hanging out together is also enjoyable, so motivation is always there.

Jesse: By surprising each other with your skills and motivation. As long as one band member encourages the rest, everyone follows, and you end up in an endless storm of motivation, determination, and inspiration. That’s how you keep going together.

Arjan: Keep writing. That’s what we did. Be that creative mind. A creative mind goes beyond your instrument. Learn to record music on your computer, for example. I work with Guitar Pro, which I taught myself a bit during the COVID-19 period and also before that. The COVID-19 period and the time just before that were a turning point for me when I really got the hang of it. I think I speak for our drummer and producer, Jesse Noordhuis. Tip for fellow musicians: keep musically moving.

What did you do during the time when you weren’t complete?

Richard: We mainly worked on songs and stored them in a music program so that other band members could quickly pick them up and add their own touch.

Arjan: We wrote songs, developed ideas, and worked hard to keep searching. We kept the pressure on. Flyering, Facebook spamming, staying active, and hoping that luck was on our side. And, luckily, we found that luck. Did we expect it? Not to this extent, I think. But fortunately, now we are Deadly Alliance, not just… alliance.

You are releasing a new EP at the end of this month. What can we expect from it?

Richard: It’s brutal and harder than before. We’ve looked at ourselves a lot and encouraged each other to bring out the best in each other.

Max: Thrash metal! Fat riffs that make you headbang. My personal favorite track is Necromancer, it really kicks.

Ramon: We have a different lineup now, so we have a completely different sound, a more extreme and less “tame” sound. I think that’s the biggest progress. Of course, we have all grown as musicians, and that is also technically evident.

Jesse: A new approach, with new members and new ideas. The style remains old-school thrash, but there are more nods to other metal subgenres like NWBHM, Groove metal, and Deathmetal. The production techniques are also different from what you’re used to from our last album.

Is the new record musically similar to your previous EP? Or has a lot changed over the past period? Did the new band members influence the new material?

Richard: It doesn’t sound like previous material, but thrash metal is the core. The new band members have also brought in their influences, making us only go harder.

Max: The new members have definitely had an influence! For example, Ramon wrote Necromancer. Into Depth and Cryogenic Sleep, if I’m not mistaken, were written by Richard and Arjan before I joined. They have a style more reminiscent of the previous album, but we give the tracks our own twist. Each musician has their own inspirations, which is often reflected in their playing.

Ramon: The new band members have very different influences than the previous ones. So the music automatically becomes different.

Arjan: It sounds very different. I won’t compare; that’s like comparing apples to oranges, I think. It sounds a bit darker this time, maybe more serious. And I don’t normally say this to draw comparisons, Richard and I were also in the old lineup, and we are still very proud of that. But I really like the sound. Good dynamics, I think. We make sure it works for us. And this time, it not only works individually but also fits together. Maybe there’s more coherence now.

What was the inspiration for the new record?

Richard: It was mainly that we wanted to go deep again, start at the bottom, and eventually reach the top together. This led to the name and artwork for our EP.

Jesse: Many unfinished bits, pieces, lyrics, and riffs. Sometimes it was a puzzle for us. But we made a beautiful end result that we all stand behind.

Arjan: Long waiting and the resulting frustration for me XD. It had to come out, and it did XD. I also think we inspire each other. You want to push each other, see how far you can go, and how you can push boundaries together. We just have to look at each other, and we know what time it is. Time for good music, but such an intense moment can also be completely broken down with a silly joke sometimes. Music must also have a certain lightness for dynamics, I think.

What can we expect from Deadly Alliance in 2024?

Richard: Releasing another 4 tracks in the studio with our drummer Jesse. But hopefully, lots of gigs too. So hopefully, our music reaches the right people. Also, promote all our work and, most importantly, have fun writing and making songs.

Arjan: A lot of gigs and mainly making it a great year together. We will strive to make people happy with our music, and hopefully, we’ll have a happy alliance together through our music.

Ramon: Going all out.

Jesse: Lots of gigs, and if possible, record the next EP so that there might be a full album in 2025.

share this post:

Facebook
Threads
WhatsApp

You may have missed:

MetalFromNL is a passion project started by Nicky van der Schaaf. Currently we work with volunteers to grow our platform. 

Contact us

Temporary

Still a work in progress!