just typing here to see where it goes WMB voorronde Utrecht - I'll Get By - MetalFromNL

WMB voorronde Utrecht – I’ll Get By

(English below)

I’ll Get By, Titan, Canyon Literature en Domspringer stonden afgelopen donderdag in Utrecht tegenover elkaar in de Utrechtse voorronde van de Wacken Metal Battle. I’ll Get By ging er met de winst vandoor, dus stelde we de band wat vragen om ze beter te leren kennen!

Gefeliciteerd met jullie winst! Hoe voelt dat?

Voelt zo goed! We zijn enorm tevreden met de show en hoe we deze hebben gespeeld.

Voor degene die jullie nog niet kennen: wie zijn jullie en wat doen jullie?

Wij zijn I’ll Get By een Melodic hardcore/ metalcore band uit Utrecht. De band bestaat uit Ward Fierst (Vocals), Wessel van der Spek (Gitaar), Jerry Klein (Gitaar), Joost Lammers (Drums) & Marijn Borsboom (Basgitaar).

Wat zijn jullie inspiratiebronnen?

We houden allemaal gezamenlijk van progressieve/ technische bands maar het verschil ligt in het genre: Joost bijvoorbeeld houd enorm van bands zoals (Periphery, Fallujah etc.) maar Wessel Marijn en Jerry houden meer van rauwere Post Hardcore/ Melodic Hardcore (Defeater, Touche Amore) en Ward is meer van de pop punk/ emo (The Story So Far, Hot Mulligan, Neck Deep) maar onze grootste inspiratie is de band Countertparts specifieker het album “Tragedy Will Find Us”.

Het was een leuk feestje in Utrecht. Jullie kregen het publiek ook goed mee. Lukt dat ook als je straks misschien wat minder fans in het publiek hebt? Of krijg je jullie fans ook zo gek om voor de (halve) finale het hele land door te rijden?

Het leuke aan shows waar we het halve land voor door rijden is niet weten wat je treft. Wij zullen hoe dan ook onze 100% geven en genieten van elke seconde op het podium. Dat is de kracht van I’ll Get By: waar we ook spelen je bent welkom zo gek te doen als je wilt, te zijn wie je wilt zijn en jezelf te uiten hoe je jezelf wilt uiten. Want weet dat wij dat ook doen.

Wat vinden jullie van de andere bands die meedoen met de voorrondes? Zitten er nog bands tussen die we volgens jullie in de gaten moeten houden?

Het is gaaf om zoveel diverse bands te zien in een line-up en in onze ogen had elke band evenveel kans om te winnen. Canyon Literature speelde een brute show weg voor een 2de optreden. En heel veel respect naar Domspringer om als bassist zo goed de rol over te nemen van een frontman en zo’n vette set te spelen. En Titan ook een bizar gave set met drie zangers waaronder de drummer?! Heel vet. Kortweg hou ze allemaal in de gaten!!

Stel dat jullie niet gewonnen hadden, wie had er volgens jullie dan moeten winnen?

De jury heeft het zelf goed gezegd de avond van de metal battle. Het kaliber lag erg hoog en het is een keuze die wij niet hadden kunnen maken.

Wat kunnen we van jullie verwachten tijdens de halve finale?

Zoals ik al zei een show waar we hoe dan ook 100% zullen geven en misschien wel een nieuw nummer… we will see.

Check I’ll Get By op Facebook en natuurlijk op Spotify.

English version

I’ll Get By, Titan, Canyon Literature, and Domspringer faced off against each other last Thursday in Utrecht in the Utrecht preliminary round of the Wacken Metal Battle. I’ll Get By emerged victorious, so we asked the band some questions to get to know them better!

Congratulations on your win! How does it feel?

It feels amazing! We’re extremely satisfied with the show and how we performed.

For those who don’t know you yet: who are you and what do you do?

We are I’ll Get By, a Melodic hardcore/metalcore band from Utrecht. The band consists of Ward Fierst (Vocals), Wessel van der Spek (Guitar), Jerry Klein (Guitar), Joost Lammers (Drums), and Marijn Borsboom (Bass guitar).

What are your sources of inspiration?

We all collectively love progressive/technical bands, but the difference lies in the genre: for example, Joost really likes bands like (Periphery, Fallujah, etc.), but Wessel, Marijn, and Jerry prefer rougher Post Hardcore/Melodic Hardcore (Defeater, Touche Amore), and Ward is more into pop punk/emo (The Story So Far, Hot Mulligan, Neck Deep), but our biggest inspiration is the band Counterparts, specifically the album “Tragedy Will Find Us”.

It was a fun party in Utrecht. You also got the audience going well. Will you be able to do that even if you might have fewer fans in the audience later on? Or can you also get your fans excited to travel across the country for the (semi) final?

The fun part about shows where we travel halfway across the country is not knowing what to expect. We will give our 100% no matter what and enjoy every second on stage. That’s the power of I’ll Get By: wherever we play, you are welcome to be as crazy as you want, to be who you want to be, and to express yourself however you want to express yourself. Because know that we do too.

What do you think of the other bands participating in the preliminaries? Are there any bands that you think we should keep an eye on?

It’s cool to see so many diverse bands in a lineup, and in our opinion, every band had an equal chance of winning. Canyon Literature put on a brutal show for a second performance. And much respect to Domspringer for taking on the role of a frontman as a bassist and playing such a cool set. And Titan also had an insanely cool set with three singers, including the drummer?! Very cool. In short, keep an eye on all of them!

If you hadn’t won, who do you think should have won?

The jury themselves said it well on the night of the metal battle. The caliber was very high, and it’s a choice we couldn’t have made.

What can we expect from you during the semi-final?

As I said, a show where we will give 100% no matter what, and maybe even a new song… we will see.

You can find I’ll Get By on Facebook and of course on Spotify.