just typing here to see where it goes WMB Vooronde Noord Holland - Obstruktor - MetalFromNL

WMB Vooronde Noord Holland – Obstruktor

(English below)

Obstruktor is een soort local legend in de regio, dus we waren niet verrast dat deze band de overwinning in de wacht sleepte, ook al was de concurrentie sterk. Laten we deze feestband wat beter leren kennen voordat ze optreden in Baroeg!

Gefeliciteerd met jullie winst! Hoe voelt dat?

Als een goede revanche op vorig jaar! Het deed ons goed dat de nieuwe nummers zo goed ontvangen werden, blijkbaar ook door de jury.

Voor degene die jullie nog niet kennen: wie zijn jullie en wat doen jullie?

Wij zijn Obstruktor uit Haarlem en IJmuiden. We spelen een mengelmoes van verschillende stijlen uit het extreme metal subgenre. Ons doel is, naast onszelf uitdagen en ontwikkelen als muzikanten, songwriters en producers, het publiek mee te nemen op onze reis. Een feestje mag tijdens onze shows natuurlijk niet ontbreken want voor je het weet is het te laat..!

Wat zijn jullie inspiratiebronnen?

Diverse metal, rock, funk, jazz, prog, pop en blues artiesten maar bands die het beste aansluiten bij onze (nieuwe) nummers zijn: Death, Aborted, Pink Floyd, Fleshgod Apocalypse, Metallica, ABBA, Cattle Decapitation en Queen.

Ik hoorde dit keer wat meer death-metal invloeden dan ik van jullie gewend was. Is dat een nieuwe richting voor Obstruktor?

Er komen meer death metal invloeden en secties voor in de nieuwe nummers maar het nieuwe materiaal heeft daarnaast ook veel meer dan dat. We duiken bijvoorbeeld ook een aantal keer in onder andere atmosferische en progressieve sferen. We laten in het nieuwe materiaal een hoop nieuwe kanten van onszelf zien.

Jullie hebben al vaker op wat grotere podia gestaan. Straks staan jullie op Baroeg. Wat verwachten jullie daar?

Ouderwetse Rotterdamse gastvrijheid (een opengebroken auto en een parkeerboete). Ook verwachten we een harde set tegen Serotonia te spelen, hopelijk deze keer in ons voordeel..! En als laatst een mega epische Metal Family Feud want de bassist van Inherited is het neefje van onze bassist Dens.

Zien we volgende keer een crowdsurfende gitarist?

Ja maar dat weet hij zelf nog niet.

Stel dat jullie niet gewonnen hadden, wie had er volgens jullie dan moeten winnen?

Een eerste optreden zo hard knallen kan alleen maar veel beloven voor de toekomst dus our 12 points… Go to… Horrific Disposal.

Jullie kregen de feedback dat de nieuwe nummers misschien nog niet helemaal klaar waren voor het podium. Wat kunnen we van jullie verwachten tijdens de halve finale?

Meer energie met een betere, strakkere uitvoering. Tevens een jarige drummer dusssss taart? Wie weet…

Je vind Obstruktor op Facebook of in onze database.

YouTube player

Obstruktor is somewhat of a local legend in the region, so we were not surprised this band took home the win, even though there was tough competition. Let’s get to know this party-band a little better before their next gig in Baroeg!

Congratulations on your win! How does it feel?

It’s good to have revenge from last year! It felt good to us that the new songs were so well received, apparently also by the jury.

For those who don’t know you yet: who are you and what do you do?

We are Obstruktor from Haarlem and IJmuiden. We play a mix of different styles from the extreme metal subgenre. Our goal is, besides challenging and developing ourselves as musicians, songwriters, and producers, is to take the audience on our journey. A party should of course not be missing during our shows because before you know it, it’s too late..!

What are your sources of inspiration?

Various metal, rock, funk, jazz, prog, pop, and blues artists, but bands that best fit our (new) songs are: Death, Aborted, Pink Floyd, Fleshgod Apocalypse, Metallica, ABBA, Cattle Decapitation, and Queen.

I heard more death metal influences this time than I was used to from you. Is that a new direction for Obstruktor?

There are more death metal influences and sections in the new songs, but the new material also has much more than that. For example, we also dive into atmospheric and progressive atmospheres a number of times. In the new material, we show a lot of new sides of ourselves.

You have performed on larger stages before. Soon you will be at Baroeg. What do you expect there?

Old-fashioned Rotterdam hospitality (a broken-open car and a parking ticket). We also expect to play a hard set against Serotonia, hopefully this time in our favor..! And lastly, a mega epic Metal Family Feud because the bassist of Inherited is the nephew of our bassist Dens.

Will we see a crowd-surfing guitarist next time?

Yes, but he doesn’t know it yet.

If you hadn’t won, who do you think should have won?

A first performance hitting so hard can only promise a lot for the future, so our 12 points… Go to… Horrific Disposal.

You received feedback that the new songs might not have been quite ready for the stage. What can we expect from you during the semi-final?

More energy with a better, tighter performance. Also, a birthday drummer sooo cake? Who knows…