just typing here to see where it goes WMB voorronde Drenthe - Traversus - MetalFromNL

WMB voorronde Drenthe – Traversus

(English below)

Traversus, een voor mij nog onbekende band, won de voorronde van de Metal Battle tegen Overthecoke, Unmaker en Bad Standing. Deze band, die progressieve metal speelt, bracht vorig jaar hun EP ‘The Only Way is Through’ uit en die heeft bij mij al zeker meerdere speelbeurten gehad sinds ik hem ontdekte. We stelden de band wat vragen om ze beter te leren kennen. 

Gefeliciteerd met jullie winst! Hoe voelt dat? 

Ja, dat voelt echt super! We vonden het sowieso een mega leuke avond en voor ons gevoel hadden we een goeie show gespeeld, maar dat we dan ook nog hebben gewonnen, was de kers op de taart.

Voor degene die jullie, net als ik, nog niet kennen: wie zijn jullie en wat doen jullie? 

Wij zijn Traversus. We maken alternatieve metal met een progressief randje! Bands die ons inspireren zijn onder andere Leprous, Haken en Caligula’s Horse. Dikke riffs worden afgewisseld met melodieuze solo’s, stevige drums en vrouwelijke vocalen. We vinden het tof om binnen nummers te experimenteren met verschillende maatsoorten. Dat maakt dat de muziek op het eerste gehoor soms ingewikkeld klinkt, maar de refreinen zijn super open, waardoor de nummers wel blijven plakken. Als viertal hebben we superveel lol, maar de nummers zijn heel serieus. Er zit eigenlijk altijd een maatschappijkritische ondertoon in.

Leprous heeft al een paar albums geen echte progmetal meer gemaakt. Gaan jullie die void opvullen? 

Ik zou volmondig ja willen zeggen, maar het is nog veel te vroeg om onszelf te vergelijken met een band als Leprous. We kijken ontzettend tegen die gasten op en het is zeker een droom van ons om ooit in hun voorprogramma te staan. Ik denk dat we op sommige vlakken wel wat heavier zijn dan Leprous, maar ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om jezelf in een hokje te stoppen. Ik kan wel zeggen: de nieuwe nummers die we aan het schrijven zijn, voelen al een stuk harder dan onze EP die in September is uitgekomen. Dus wie weet…

Jullie hebben al op een aantal grotere podia gestaan lees ik. Wat brengen jullie op het podium? Wat kan het publiek van jullie verwachten? 

We spelen een energieke liveshow waarbij we het publiek mee willen nemen op een muzikale reis. Voor ons is het belangrijk dat iedereen het naar hun zin heeft. We spelen vrij dynamische muziek, dus er is genoeg ruimte om te headbangen, te moshen en misschien zelfs wel een traantje te laten. 

Stel dat jullie niet gewonnen hadden, wie had er volgens jullie dan moeten winnen? 

Als wij niet hadden gewonnen dan had volgens ons Unmaker moeten winnen. Ze speelden een hele energieke show en kregen het publiek goed mee. Dat was heel gaaf om te zien!

Wat kunnen we van jullie verwachten tijdens de halve finale?

Tijdens de halve finale willen we nog meer energie proberen te brengen in de show, en vooral tijdens de heftigere stukken. Zodat het contrast met de rustigere stukken groter wordt en het geheel nog dynamischer wordt. En wie weet wordt er ook nog wel een nieuw nummer gespeeld. 

Je vind Traversus op Facebook of hun eigen site en natuurlijk op Spotify. 

Traversus, a band unknown to me until now, won the preliminary round of the Metal Battle against Overthecoke, Unmaker, and Bad Standing. This band, playing progressive metal, released their EP ‘The Only Way is Through’ last year, and it has certainly had several spins since I discovered it. We asked the band some questions to get to know them better.

Congratulations on your win! How does it feel?

Yeah, it feels really great! We already had a blast that evening, and we felt like we put on a good show, but winning was the icing on the cake.

For those who, like me, don’t know you yet: who are you and what do you do?

We are Traversus. We make alternative metal with a progressive edge! Bands that inspire us include Leprous, Haken, and Caligula’s Horse. Thick riffs are interspersed with melodic solos, solid drums, and female vocals. We like to experiment with different time signatures within songs. This makes the music sound complex at first listen, but the choruses are very open, so the songs stick. As a quartet, we have a lot of fun, but the songs are very serious. There’s always a critical undertone regarding society.

Leprous hasn’t made real prog metal for a few albums now. Are you going to fill that void?

I would love to say yes wholeheartedly, but it’s still too early to compare ourselves to a band like Leprous. We really look up to those guys, and it’s definitely a dream of ours to someday open for them. I think in some aspects we might be heavier than Leprous, but I always find it a bit risky to pigeonhole yourself. I can say, though, that the new songs we’re writing feel a lot harder than our EP released in September. So who knows…

I read that you’ve already played on some bigger stages. What do you bring to the stage? What can the audience expect from you?

We deliver an energetic live show where we want to take the audience on a musical journey. It’s important for us that everyone has a good time. We play quite dynamic music, so there’s plenty of room for headbanging, moshing, and maybe even shedding a tear.

If you hadn’t won, who do you think should have won?

If we hadn’t won, then in our opinion, Unmaker should have won. They put on a very energetic show and really got the crowd going. It was awesome to see!

What can we expect from you during the semi-final?

During the semi-final, we want to bring even more energy to the show, especially during the heavier parts. So that the contrast with the quieter parts becomes greater and the whole thing becomes even more dynamic. And who knows, maybe we’ll even play a new song.