Gutslasher – We hebben het al gemaakt (interview)

(English below)

Op zaterdag 11 mei zat ik met Gutslasher op de bank in de Grootte Weiver, net voor hun 2e optreden. Helaas is de audio van het filmpje mislukt dus moeten we het doen met een geschreven interview. We spraken de gasten over de opleving van de metalscene en hun inspiratie. Voor een impressie van hun optreden, chec de foto’s, of de aftermovie van de avond. Het volledige interview staat wel op Youtube, mocht je dat toch graag willen horen. Het filmpje vind je onderaan deze post.

We doen even een heel kort voorstelrondje. Wie ben je en wat doe je? 

Colin: Wij zijn Gutslasher, we spelen oldschool death metal. Ik ben Colin en ik ben de drummer.

Stefan: Ik ben Stefan, ik ben de vocalist en ik maak gootsteengeluiden en ik speel gitaar.

Miguel : Ik ben Miguel en ik speel bas.

Bram: Ik ben Bram en ik speel leadgitaar in Gutslasher. 

Vorige week was jullie debuut optreden in Utrecht. Hoe was dat? 

Colin: Dat was echt een super leuk optreden. Het was ook uitverkocht, super bedankt daarvoor. En al die bands waren gewoon geweldig. Qua geluid, maar ook gewoon super aardige gasten. We zijn daar ook super goed ontvangen. Er werd veel gemosht, dus wat kan je nog meer wensen voor een debuut show.

Stefan: Dit was beyond our wildest dreams. We begonnen met een wat langzamer nummer, toen stond de hele zaal al te headbangen, toen hadden we al zoiets van ‘what the hell’. We hadden dezelfde dag nog een demo gedropt, blijkbaar heeft iedereen die geluisterd. En het tweede nummer was een wat sneller nummer en toen brak er een pit uit en die hield de hele show gewoon aan. Dus we waren echt flabbergasted. Dus iedereen enorm bedankt voor die energie, dat hadden we echt niet durven dromen.

Miguel: ik denk dat Colin en Stefan het al goed samenvatten. We hadden niets beters durven dromen. Moshpits, crowdsurfers, wall of death zelfs, dat hadden we echt niet verwacht.

Bram: Waar we vooral mee zaten was hoe reageert het publiek erop. En ja, dat heeft fantastisch uitgepakt. Het ging echt top. 

Hadden jullie voor dit optreden met Gutslasher ook al podiumervaring? 

Colin: de enige ervaring die ik had, was de metaljam. Daar heb ik wel vaak gejamd. Voor de rest eigenlijk niet. Dus dit was een beetje een sprong in het diepe.

Bram: Ik heb met andere bandjes wel vaker live gespeeld. Maar ik heb zeker als gitarist nog nooit in een deathmetal band gezeten. Dus het was zeker new territory voor mij.

Miquel: ik heb wel eerder op het podium gestaan, ik heb ook in een coverbandje gezeten. Ik wilde eigenlijk heel lang in een metalband spelen en dat is nu eindelijk gelukt.

Stefan: Het is voor mij echt heel lang terug dat ik een show heb gespeeld met een band. Ik heb op de metaljam wel heel vaak lopen klooien, maar de laatste keer dat ik met een band opgetreden had was 2018. Dus ik had ook geen idee wat ik moest verwachten na zo’n lange tijd. Dus voor mijn gevoel hebben we dit ook helemaal doodgeoefend. We hebben echt zitten hamere op strakheid, het moet goed overkomen, energiek overkomen. En blijkbaar heeft dat zn vruchten afgeworpen. 

Julie eerste demo staat online, Gallery of Gore. Qua titel deed het mij meteen denken aan Cannibal Corpse. Is dat ook de richting die jullie op willen met Gutslasher? 

Unaniem: Ja 🙂 

Is Cannibal Corpse dan ook een van jullie main invloeden?

Bram: voor mij wel in ieder geval. Colin: Ik probeer in mn drum ook wel van die grooves te verwerken. Ik probeer ook dingen uit Sepultura te pakken, ook uit het hardcore genre, en ook thrashmetal. Ik heb eigenlijk heel veel invloeden. En dat probeer ik dan een beetje te deathmetalizeren. Cannibal Corpse is natuurlijk DE deathmetalband. EIgenlijk als je dan een andere band pakt, die hebben ook weer inspiratie opgedaan van Cannibal Corpse. Dus eigenlijk komt het altijd weer bij Cannibal Corpse terug. 

Luisteren jullie dan ook wel eens naar Nederlandse Deathmetal? Jullie speelden natuurlijk met Ecocide op jullie debuut optreden.

Stefan: Ja, zeker. Ik heb ook altijd heel veel Pestilence geluisterd, dat is natuurlijk wel meteen een van de grote jongens. Muziek is natuurlijk ieders eigen ervaring. Voor mij hangt Pestilence ook een beetje aan Death. Dat is ook wel iets wat we proberen erin te verwerken maar ik weet niet of dat meteen terug te horen is. Gutslasher is wel veel lomper dan dat. 

Voordat jullie je eerste gig speelden, hadden jullie al het hele plaatje compleet. Vette fotoshoot, demo online, vette merch, met patches en shirts. Hoe belangrijk is dat, dat je dit allemaal goed geregeld hebt voordat je gaat spelen. 

Bram: Als we iets doen, dan doen we het gelijk 100%, dat is wel ons motto denk ik. We willen het goed doen. En als metalband moet je patches hebben. Dat is zo’n ongeschreven regel eigenlijk.

Stefan: ik denk dat we ook veel geleerd hebben van andere bands. We hebben heel veel rondgekeken van hoe andere bands dingen aanpakken. Een band als Headless Hunter is bijvoorbeeld een band  waar ik stiekem een beetje tegenop kijk. Als je kijkt naar hoe die dat doen, qua merch en social media, ook hoe je het spreid en hoe je het verdeeld, dat is belangrijk. En veder is het een beetje balanceren, je moet wel iets goeds uitbrengen, maar je moet er ook niet te lang op broeden, want anders wordt het weer zo’n 8 jaren project. 

Over liedjes gesproken, jullie hebben nu net een demo uitgebracht. Komt er binnenkort meer aan? Hoeveel liedjes hebben jullie eigenlijk al?

Colin: In principe hebben we een hele setlist, waaronder een cover. Qua muziek zijn we ook nog bezig met opnemen, we zijn aan het werken naar een EP. Dat wordt ook echt een goed gemixt en gemasterde EP, zodat we ook meteen goed binnenkomen. Met die demo kunnen mensen een beetje zien wat ze van ons kunnen verwachten. En we blijven natuurlijk verder schrijven. 

Jullie zijn allemaal nog best wel jong. Heb je het idee dat de metalscene weer een beetje begint te leven? 

Colin: Vooral met zo’n initiatief als de metaljam zie je dat helemaal opbloeien weer. Bands zoals Violent Silence, Rectum Stretchers, dat zijn allemaal jonge gasten en ik denk dat dat ook deels door de Metaljam komt. Ik zie steeds meer jonge gasten bands vormen, en naar shows komen, en dat is gewoon geweldig. De connecties die mensen vormen in al die groepsapps is echt heel erg leuk, het bloeit echt weer op.

Stefan: Dat is ook een ding van deze tijd, heel veel gaat online ook, via whatsappgroepen. Instagram ook, heel veel metalbands zitten op Instagram. Het volgt elkaar allemaal. Dat is ook iets waarvan ik vroeger dacht, met al die kleurtjes, is dat wel metal. Maar eigenlijk is het heel belangrijk. In de oude scene ging er ergens een postertje op de muur in het cafe en dan hoopte je dat mensen dat zagen, en nu gaat dat allemaal online. En ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat metalheads elkaar sneller ontdekken, ook jonge metalheads. 

Laatste vraag. Wat is de droom voor Gutslasher

Bram: Het is sowieso m’n droom om van muziek m’n werk te kunnen maken. Touren, opnemen, live spelen,

Miguel: Voor mij hetzelfde, met goeie bands samen spelen en op festivals staan. Stefan: Het is misschien een beetje een zweverig antwoord, maar ik ben eigenlijk al heel blij met waar we nu zijn. Als je kijkt wat we eigenlijk in een half jaar al hebben bereikt, ik ben eigenlijk heel benieuwd waar dat heen gaat. Ik laat me verassen, we gaan het zien.

Colin: Wat Stefan ook zegt, ik ben heel blij met waar we staan. Maar ik denk wel dat er zeker nog hele leuke dingen aan kunnen komen. Het is ook echt wel de droom om op een festival te staan, in het buitenland spelen, toeren, dat lijkt me super leuk. Maar in essentie, weet je, hier staan, dan heb je het al gemaakt. Dan ben je er al. We zien wel waar het schip strand. 

Als je Gutslasher nog niet gecheckt heb, volg ze dan op hun socials en check hun eerste demo op Spotify. Stay tuned voor meer over deze band! 

YouTube player

English Version

On Saturday, May 11, I sat down with Gutslasher on the couch at Grootte Weiver, right before their second performance. Unfortunately, the audio from the video didn’t work, so we had to rely on a written interview. We talked to the guys about the revival of the metal scene and their inspiration. For an impression of their performance, check out the photos. The after movie of the evening will also be online soon.

Let’s start with a brief introduction. Who are you and what do you do?

Colin: We are Gutslasher, we play old-school death metal. I’m Colin and I’m the drummer.

Stefan: I’m Stefan, I’m the vocalist, I make guttural sounds, and I play guitar.

Miguel: I’m Miguel, and I play bass.

Bram: I’m Bram, and I play lead guitar in Gutslasher.

Last week was your debut performance in Utrecht. What was that like?

Colin: That was a really great show. It was sold out, so thank you very much for that. All the bands were just awesome. In terms of sound, but also just super nice guys. We were really well received there. There was a lot of moshing, so what more could you wish for a debut show?

Stefan: This was beyond our wildest dreams. We started with a slower song, and the whole room was already headbanging, so we were like ‘what the hell’. We had just dropped a demo that day, and apparently, everyone listened to it. The second song was a faster one, and a pit broke out that lasted the whole show. So we were really flabbergasted. Thanks so much for that energy, we never could have dreamed of that.

Miguel: I think Colin and Stefan summed it up well. We couldn’t have dreamed of anything better. Mosh pits, crowd surfers, even a wall of death, we really didn’t expect that.

Bram: Our main concern was how the audience would react. And yeah, it turned out fantastic. It went really great.

Did you have any stage experience with before this performance Gutslasher?

Colin: The only experience I had was the metal jam. I jammed there often. Otherwise, not really. So this was a bit of a leap into the deep end.

Bram: I’ve played live with other bands before. But I’ve never been in a death metal band as a guitarist, so it was definitely new territory for me.

Miguel: I have been on stage before, I was also in a cover band. I’ve wanted to play in a metal band for a long time, and now that’s finally happened.

Stefan: It’s been a really long time since I played a show with a band. I fooled around a lot at the metal jam, but the last time I performed with a band was in 2018. So I had no idea what to expect after such a long time. I feel like we really practiced this to death. We really hammered on tightness, it had to come across well, come across energetically. And apparently, that paid off.

Your first demo, Gallery of Gore, is online. The title immediately made me think of Cannibal Corpse. Is that the direction you want to go with Gutslasher?

Unanimously: Yes 🙂

Is Cannibal Corpse one of your main influences?

Bram: For me, at least.

Colin: I try to incorporate those grooves into my drumming. I also try to take things from Sepultura, the hardcore genre, and thrash metal. I actually have a lot of influences. And I try to “deathmetalize” that a bit. Cannibal Corpse is, of course, THE death metal band. If you look at other bands, they were also inspired by Cannibal Corpse. So it always comes back to Cannibal Corpse.

Do you also listen to Dutch death metal? You played with Ecocide at your debut performance.

Stefan: Yes, definitely. I’ve always listened to a lot of Pestilence, which is, of course, one of the big names. Music is everyone’s own experience. For me, Pestilence is also a bit related to Death. That’s something we try to incorporate, but I don’t know if it’s immediately noticeable. Gutslasher is a lot more brutal than that.

Before your first gig, you already had the whole package complete. Cool photoshoot, demo online, cool merch with patches and shirts. How important is it to have this all arranged before you start playing?

Bram: If we do something, we do it 100%, that’s our motto, I think. We want to do it right. And as a metal band, you have to have patches. That’s like an unwritten rule.

Stefan: I think we’ve also learned a lot from other bands. We’ve looked around a lot to see how other bands do things. A band like Headless Hunter is a band I secretly look up to. If you look at how they handle merch and social media, how they spread and distribute it, that’s important. It’s a bit of a balancing act, you have to release something good, but you shouldn’t brood on it for too long, or it becomes an 8-year project.

Speaking of songs, you’ve just released a demo. Is there more coming soon? How many songs do you already have?

Colin: We basically have a whole setlist, including a cover. We’re also working on recording more music, working towards an EP. It’s going to be a well-mixed and mastered EP so we can make a good impression right away. The demo gives people an idea of what to expect from us. And of course, we keep writing.

You’re all quite young. Do you feel like the metal scene is starting to come alive again?

Colin: Especially with initiatives like the metal jam, you see it blooming again. Bands like Violent Silence, Rectum Stretchers, they’re all young guys, and I think that’s partly because of the metal jam. I see more and more young guys forming bands and coming to shows, and that’s just great. The connections people make in all those group chats are really nice; it’s really blossoming again.

Stefan: That’s also a thing of this time, a lot goes online now, via WhatsApp groups. Instagram too, a lot of metal bands are on Instagram. It all follows each other. I used to think, with all those colors, is that metal? But it’s really important. In the old scene, a poster would go up on a café wall, and you’d hope people would see it, and now it’s all online. And I think that helps metalheads discover each other faster, including young metalheads.

Last question. What’s the dream for Gutslasher?

Bram: My dream is definitely to make a living from music. Touring, recording, playing live.

Miguel: The same for me, playing with good bands and performing at festivals.

Stefan: It might sound a bit airy, but I’m already very happy with where we are now. If you look at what we’ve achieved in half a year, I’m really curious where it’s going. I’ll let myself be surprised, we’ll see.

Colin: As Stefan said, I’m very happy with where we are. But I think there are definitely more great things to come. It’s really a dream to play at a festival, to play abroad, to tour, that seems super fun. But essentially, you know, being here means you’ve made it. You’re there. We’ll see where the ship strands.

If you haven’t checked out Gutslasher yet, follow them on their socials and check out their first demo on Spotify. Stay tuned for more about this band!

share this post:

Facebook
Threads
WhatsApp

You may have missed:

MetalFromNL is a passion project started by Nicky van der Schaaf. Currently we work with volunteers to grow our platform. 

Contact us

Temporary

Still a work in progress! 

Translate